Informații despre înscrierea în clasa a IX-a

Înscrierea elevilor la clasele a IX-a se face conform orarului afişat:

Nr. crt. PERIOADA INTERVAL ORAR
  1 15 iulie 2019 9-17
  2 16 iulie 2019 9-17
  3 17 iulie 2019 17-20
  4 18 iulie 2019 8 – 9,30

Notă: În data de 17.07.2019, în cadrul Colegiului Național Octav Onicescu, accesul în liceu  este permis de la ora 17 deoarece  este Centru de examen în cadrul Concursului Naţional de Titularizare 2019.

Dosarul pentru înscriere trebuie să conţină următoarele:

a) cerere de înscriere;

 b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere al elevului- original și copie;

c) copie C.I. părinţi

d) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională – clasa a VIII-a;

e) foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);

f) fişa medicală.

 • 2 fotografii 3 / 4

Candidaţii care, în perioada 15-18 iulie 2019, nu  depun dosarul de înscriere, sunt consideraţi retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti

PENTRU ELEVII REPARTIZAȚI LA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ!

Repartizarea elevilor pentru clasa de matematică informatică- intensiv informatică- se face, în funcţie de opţiune, luând în considerare: 1) media de admitere in liceu;                     2) nota obținută la proba de matematică de la Evaluarea Națională pentru departajarea elevilor cu medii de admitere egale.

Elevii admişi la matematică informatică, care optează pentru clasa de matematică informatică- intensiv engleză, vor susţine un test de limba engleză, cu excepţia celor care au susţinut deja un test de engleză pentru clase de bilingv ( se anexează la dosar dovada susţinerii testului).

Testul de limba engleză va respecta programa existentă în metodologia admiterii la clasa a IX-a și va avea loc în data de 2 septembrie 2019 – ora 9.

Elevii care nu vor fi admiși în urma susținerii testului la limba engleză, respectiv după departajarea la intensiv informatică vor completa  locurile la specializarea Matematica-Informatică.

Educația ne unește (2) – 30.05.2019

În data de 30.05.2019 a avut loc a doua rundă a dezbaterilor proiectului ”Educația ne unește – viziune asupra viitorului educației în România”. Concluziile discuției au fost:

Aspecte pozitive semnalate:
1. Gratuitatea învățământului (până la clasa a XII-a)
Aspecte care îngrijorează, limite ale propunerii de viziune:

1. La admiterea la liceu să nu mai conteze notele din cei 4 ani de școală gimnazială
 1. Competențele de la Bacalaureat – să fie eliminate ori să fie evaluate cu note
 2. Implicarea consilierului de carieră în admiterea elevului în ciclul liceal, într-o pondere atât de mare (25%). (Sugestie: maximum 5% / limitarea deciziei sale la un calificativ pozitiv sau negativ)
 3. Scoaterea unor materii din calupul de discipline la alegere la probele de BAC.
 4. Înscrierea la liceu doar pentru cei care au peste 15 ani.
 5. Să se ia în considerare și media obținută în anul suplimentar, la admiterea la liceu.
 6. Repetarea, în anul suplimentar de ciclu gimnazial inferior, a materiilor la care elevul are probleme.

Recomandări si scenarii de implementare:

1. Absolvenții de liceu să aibă acces la studii universitare fără restricții. Inclusiv la școli postliceale.
 1. Introducerea, respectiv REintroducerea de materii pentru proba la alegere, la BAC
 2. Liderul educațional să fie obligat să predea. Altfel, acesta ar pierde contactul direct cu elevii, care este cel mai important, și anume cel rezultat din relația profesor-elev.
 3. Obligativitatea ca la examenul de bacalaureat să existe probe din profilul opus
  Note generale despre dezbatere: Dezbaterea a fost una productivă, în care profesorii participanți au ajuns la concluzii cu privire la prezentul proiect educațional.

Dezbateri în cadrul proiectului ”Educația ne unește”

În data de 28.05.2019, elevii și profesorii din Colegiul Național ”Octav Onicescu” au participat la dezbaterile proiectului ”Educația ne unește –
Viziune asupra viitorului educației în România”. Discuțiile au relevat câteva aspecte pozitive, precum

Separarea materiilor, respectiv separarea gradelor de dificultate, de la examenul de Evaluarea Națională, în funcție de profilul dorit de elev.
Obligativitatea învățământului liceal, în mod integral,dar și aspecte îngrijorătoare:
1. Stabilirea de limite în ceea ce privește studiile universitare și post-universitare, în funcție de profilul absolvit de elev. Aceste limite duc la îngrădirea libertăților de alegere și exprimare.
2. Implicarea consilierului de carieră în admiterea elevului în ciclul liceal, într-o pondere atât de mare (25%). (Sugestie: maximum 5% / limitarea deciziei sale la un calificativ pozitiv sau negativ)
3. Scoaterea unor materii din calupul de discipline la alegere la probele de BAC.
4. Înscrierea la liceu doar pentru cei care au peste 15 ani.
5. Să se ia în considerare și media obținută în anul suplimentar, la admiterea la liceu.
6. Repetarea, în anul suplimentar de ciclu gimnazial inferior, a materiilor la care elevul are probleme.

Au fost concepute câteva recomandări și scenarii de implementare:

 1. Absolvenții de liceu să aibă acces la studii universitare fără restricții, inclusiv la școli postliceale.
 2. Introducerea, respectiv REintroducerea de materii pentru proba la alegere, la BAC(ex: informatica la BAC A1, psihologie la BAC A2).
 3. Liderul educațional să fie obligat să predea. Altfel, acesta ar pierde contactul direct cu elevii, care este cel mai important, și anume cel rezultat din relația profesor-elev.