Formaţiuni de Studiu

9 10 11 12
A
Matematică – informatică, intensiv informatică
28 25 26 28
B
Matematică – informatică, intensiv engleză
28 28 17 21
C
Matematică – informatică
29 28 29 20
D
Matematică – informatică
28 29 22 21
E
Filologie
31 28 30 33
F
Filologie
30 30 30 30
G
Ştiinţe sociale
32 29 31 31
H
Sportiv
31 30