Admitere

Lista de specializări pentru C.N. Octav Onicescu ultima medie de admitere 2016

ProfilSpecializareaCandidaţi repartizaţiUltima medie de admitere din anul 2016
RealMatematică-Informatică1127,86
Umanist
Filologie568.01
UmanistȘtiinţe Sociale288.21

Înscrierea elevilor pentru clasele a IX-a, an şcolar 2017 – 2018, se face conform programului:

 Nr. crt.DATAINTERVAL ORAR 
1.13.07.20179-17
2.
14.07.20179-17
3.17.07.20179-12

Dosarul pentru înscriere trebuie să conţină următoarele:

  • Certificatul de naştere al elevului – original şi copie
  • Copie după buletinul de identitate al elevului
  • Copie C.I. părinţi
  • Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a şi media de admitere
  • Foaia matricolă clasele V – VIII sau I – VIII, după cum eliberează şcoala generală
  • 2 fotografii 3 / 4
  • Fişa medicală
  • Adeverinţă medicală

Repartizarea elevilor pentru clasa de matematică informatică- intensiv informatică – se face, în funcţie de opţiune, ţinând cont de următoarele medii:

  1. media de admitere in liceu;
  2. nota obtinuta la proba de matematica de la Evaluarea Nationala pentru departajarea elevilor cu medii de admitere egale.

Elevii admişi la matematică informatică, care optează pentru clasa de matematică informatică , intensiv engleză, vor susţine un test de limba engleză, cu excepţia celor care au susţinut deja un test de engleză pentru clase de bilingv ( se anexează la dosar dovada susţinerii testului). 

Testul de limba engleză va respecta programa existentă în metodologia admiterii la clasa a IX-a şi va avea loc în data de 30 august 2017, ora 9:00 la Colegiul Naţional Octav Onicescu.

Elevii care nu vor fi admişi in urma promovării testului la limba engleză, respectiv dupa departajarea la intensiv informatică vor completa locurile la specializarea Matematică-Informatică.

Cerere-TIP inscriere clasa a IX-a

Lasă un răspuns