Admitere

Lista de specializări pentru C.N. Octav Onicescu ultima medie de admitere 2021

ProfilSpecializareaCandidaţi repartizaţiUltima medie de admitere din anul 2021
RealMatematică-Informatică847.42
UmanistFilologie567.71
Știinţe Sociale567.81

Pentru clasele a XI-a și a XII-a ,cursurile se desfășoară între orele 8:00 – 14:00
Pentru clasele a IX-a și a X-a, cursurile se desfășoară între orele 14:00 – 20:00.

Înscrierea elevilor pentru clasele a IX-a, an şcolar 2021– 2022, se face conform programului:

 

 Nr. crt.DATAINTERVAL ORAR 
1.25.07.20219-16
2.
26.07.20219-16
3.27.07.20219-16
4.28.07.20219-12

Dosarul pentru înscriere trebuie să conţină următoarele:

 • Cerere de înscriere;
 • Certificatul de naştere al elevului – original şi copie;
 • Copie după buletinul de identitate al elevului;
 • Copie C.I. părinţi;
 • Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
 • Foaia matricolă clasele V – VIII sau I – VIII, (cu calculul mediei generale);
 • 2 fotografii 3 / 4
 • Fişa medicală
 • După caz, recomandarea de apartenență la etnia romă sau certificatul de orientare școlară și profesională pentru candidații cu CES.

Candidaţii care, în perioada 25-28 iulie 2021, nu depun dosarul de înscriere, sunt consideraţi retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti.

Repartizarea elevilor pentru clasa de matematică informatică-intensiv informatică – se face, în funcţie de opţiune, ţinând cont de:

 1. media de admitere in liceu;
 2. nota obținută la proba de matematică de la Evaluarea Natională pentru departajarea elevilor cu medii de admitere egale.

Elevii care nu vor fi admişi in urma departajării vor completa locurile la specializarea Matematică-Informatică.

Cerere-TIP inscriere clasa a IX-a