Admitere

Lista de specializări pentru C.N. Octav Onicescu ultima medie de admitere 2021

ProfilSpecializareaCandidaţi repartizaţiUltima medie de admitere din anul 2021
RealMatematică-Informatică847.42
UmanistFilologie567.71
Știinţe Sociale567.81

Pentru clasele a XI-a și a XII-a ,cursurile se desfășoară între orele 8:00 – 14:00
Pentru clasele a IX-a și a X-a, cursurile se desfășoară între orele 14:00 – 20:00.

Înscrierea elevilor pentru clasele a IX-a, an şcolar 2022– 2023, se face conform programului:

 

 Nr. crt.DATAINTERVAL ORAR 
1.15.07.20229-16
2.
18.07.20229-16
3.19.07.20229-16
4.20.07.20228-10

Dosarul pentru înscriere trebuie să conţină următoarele:

 • Cerere de înscriere;
 • Certificatul de naştere al elevului – original şi copie;
 • Copie după buletinul de identitate al elevului;
 • Copie C.I. părinţi;
 • Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
 • Foaia matricolă clasele V – VIII sau I – VIII, (cu calculul mediei generale);
 • 2 fotografii 3 / 4
 • Fişa medicală
 • După caz, recomandarea de apartenență la etnia romă sau certificatul de orientare școlară și profesională pentru candidații cu CES / anexa la fișa de înscriere cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.

Candidaţii care, în perioada 15-20 iulie 2022, nu depun dosarul de înscriere, sunt consideraţi retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti.

I. Repartizarea elevilor pentru clasa de matematică informatică-intensiv informatică – se face, în funcţie de opţiune, ţinând cont de:

 1. media de admitere in liceu;
 2. nota obținută la proba de matematică de la Evaluarea Natională pentru departajarea elevilor cu medii de admitere egale.

II. Repartizarea elevilor pentru clasa de matematică informatică- intensiv engleză se face, în funcţie de opţiune, ţinând cont de:

 1. media de admitere în liceu;
 2. dovada promovării probei de verificare a cunoştinţelor de limba engleză.

Conform art. 9 din anexa 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, candidații care au susținut și au promovat Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor putea opta pentru recunoașterea notei obținute, în liceul la care au fost repartizați computerizat, pentru clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, fără a mai susține proba, dacă au fost admiși la profilul la care se organizează grupa sau clasa cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv.
În conformitate cu prevederile art. 7 din anexa 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, la liceele unde se organizează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, în cazul în care numărul elevilor care optează pentru aceste clase sau grupe este mai mare decât numărul de locuri prevăzut, se organizează o probă de departajare. Conform art. 8, alin. (1) din anexa 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, pentru organizarea și desfășurarea probei, comisia constituită la nivelul unității de învățământ, formată din profesori de specialitate, elaborează subiectele, care respectă structura și punctajele prevăzute pentru desfășurarea Probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.


Elevii care au optat pentru clasele de matematică informatică intensiv informatică și matematică informatică intensiv engleză, dar nu au fost admiși, vor completa locurile la specializarea Matematică-Informatică.

Cerere-TIP inscriere clasa a IX-a