Raport desfsurare a II-a simulare Bacalaureat

RAPORTUL COLEGIULUI NAŢIONAL „OCTAV ONICESCU”
în urma organizării şi desfăşurării celei de-a doua simulări a examenului de bacalaureat 2013

Din punct de vedere tehnic, simularea a doua a examenului de bacalaureat 2013, la probele Ea) – limba şi literatura română, Ec) – matematică și istorie, Ed) – biologie, chimie, fizică, geografie, economie, psihologie, informatică, s-a desfăşurat în condiţii foarte bune. A fost asigurată resursa umană şi materială, iar probele au evoluat conform graficului, neînregistrandu-se evenimente – niciun elev nu a fost eliminat din examen. Pe parcursul desfăşurării probelor, preluarea subiectelor şi a baremelor s-a încadrat în timpii prevăzuţi.

Participarea elevilor la simularea a doua a examenului de bacalaureat 2013 a fost foarte bună – la limba şi literatura română, în procent de 98,52%, la matematică 97,39%, la istorie 95,65%, la biologie 94,42%, la chimie 100%, la economie 100%, la fizică 100%, la geografie 97,53%, la informatică 100% şi la psihologie 71,42%.

Comisia de organizare şi desfăşurare a simulărilor şi-a desfăşurat activitatea conform prevederilor Procedurii I.S.M.B. nr. 456/16.01.2013.

În privinţa rezultatelor obţinute la această simulare, menţionăm că, din cei 200 de elevi participanţi (1 elev din seria anterioară) la simularea examenului de bacalaureat proba de limba şi literatura română, 112 au promovat, ceea ce reprezintă 56% , medie care se situează în jurul mediei obţinute la nivelul Capitalei.

La simularea examenului de bacalaureat proba de matematică, din cei 112 elevi participanţi (2 elevi din serie anterioară) au promovat 47 (1 elev din seria anterioară), ceea ce reprezintă 41,96%, procent care se situează în jurul mediei obţinute la nivelul Capitalei.

La simularea examenului de bacalaureat proba de istorie, din cei 88 de elevi participanţi au promovat 71, ceea ce inseamnă 80,68%, procent care se situează la nivelul mediei obţinute în Capitală.

La simularea examenului de bacalaureat proba de biologie, din 81 de elevi participanţi au promovat 31, ceea ce înseamnă 38,27%, procent care se situează sub media obţinută la nivelul Capitalei.

La simularea examenului de bacalaureat proba de chimie, din 2 elevi participanţi au promovat 2, ceea ce înseamnă 100%, procent care se situează peste media obţinută la nivelul Capitalei.

La simularea examenului de bacalaureat proba de economie, din 4 elevi participanţi au promovat 2, ceea ce înseamnă 50%, procent care se situează sub media obţinută la nivelul Capitalei.

La simularea examenului de bacalaureat proba de fizică, din 1 elev participant, s-a înregistrat promovabilitate 0, ceea ce înseamnă 0,00%, procent care se situează sub media obţinută la nivelul Capitalei.

La simularea examenului de bacalaureat proba de geografie , din cei 79 de elevi participanţi au promovat 51, ceea ce înseamnă 64,56%, procent care se situează sub media obţinută la nivelul Capitalei.

La simularea examenului de bacalaureat proba de informatică, din 26 elevi participanţi au promovat 25, ceea ce înseamnă 96,15%, procent care se situează peste media obţinută la nivelul Capitalei.

La simularea examenului de bacalaureat proba de psihologie, din 5 elevi participanţi au promovat 2, ceea ce înseamnă 40,00%, procent care se situează sub media obţinută la nivelul Capitalei.

Faţă de rezultatele primei simulări a examenului de bacalaureat 2013 – sesiunea ianuarie-februarie –, rezultatele acestei simulări sunt similare la limba şi literatura română (59%, prima simulare, 56%, a doua), superioare la matematică (6,03%, prima simulare, 41,96%, a doua) şi la istorie (75,28%, prima simulare, 80,68%, a doua). Aceste rezultate ne obligă pe noi, profesori, elevi, şi părinţi, deopotrivă, la intensificarea orelor de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat, la o comunicare mai eficientă şi la o mai mare responsabilitate a tuturor factorilor implicaţi.

În acest scop, şcoala a urmărit ca direcţii de acţiune participarea profesorilor care predau discipline la care se susţine examen de bacalaureat la şedinţele cu părinţii şi elevii claselor a XII-a, organizate după cea de-a doua simulare a examenului de bacalaureat, de către diriginţii claselor terminale, în vederea analizării progresului – sperăm noi – înregistrat, la momentul respectiv, de către fiecare elev în parte, identificarea elevilor care nu au participat la simulare şi a celor care au obţinut note între 1 şi 3, pentru care s-a acordat o atenţie deosebită în raport cu procesul de evaluare la clasă, monitorizarea foarte atentă a fiecărui elev în privinţa participării la cursuri şi la orele de pregătire suplimentară organizate în şcoală de profesorul clasei conform graficului afişat la avizier, rezolvarea unui număr cât mai mare de subiecte de tip bacalaureat şi aprofundarea unor teme din capitolele la care se observă dificultăţi de înţelegere/abordare a acestora, realizarea unor testări periodice pentru înregistrarea progresului şcolar al elevilor, care să vină în completarea celei organizate centralizat de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

În perioada imediat următoare, se vor intensifica orele de pregătire suplimentară conform unui grafic care va fi afişat la avizier şi pe site-ul şcolii, precum şi şedinţele de consiliere şi îndrumare.

În concluzie, profesorii, elevii şi părinţii se vor implica şi mai mult în vederea

obţinerii unui procent mai mare de promovabilitate la examenul de bacalaureat 2013.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.