ANUNȚ ÎNSCRIERE CLASA a IX-a

Lista de specializări pentru C.N. Octav Onicescu ultima medie de admitere 2017

ProfilSpecializareaCandidaţi repartizaţiUltima medie de admitere din anul 2017
RealMatematică-Informatică1128.06
UmanistFilologie568.18
Știinţe Sociale568.26

 
Pentru clasele a XI-a și a XII-a ,cursurile se desfășoară între orele 8:00 – 14:00
Pentru clasele a IX-a și a X-a, cursurile se desfășoară între orele 14:00 – 20:00.

Înscrierea elevilor pentru clasele a IX-a, an şcolar 2018 – 2019, se face conform programului:

 

 Nr. crt.DATAINTERVAL ORAR 
1.10.07.20189-17
2.
11.07.201816-20
3.12.07.20189-17
4.13.07.20189-11

Notă: În data de 11.07.2018, în cadrul Colegiului National Octav Onicescu,accesul în liceu nu este permis pînă la ora 16 deoarece  este Centru de examen în cadrul Concursului Naţional de Titularizare 2018.

Dosarul pentru înscriere trebuie să conţină următoarele:

  • Certificatul de naştere al elevului – original şi copie
  • Copie după buletinul de identitate al elevului
  • Copie C.I. părinţi
  • Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a
  • Foaia matricolă clasele V – VIII sau I – VIII, după cum eliberează şcoala generală
  • 2 fotografii 3 / 4
  • Fişa medicală
  • Adeverinţă medicală

Repartizarea elevilor pentru clasa de matematică informatică- intensiv informatică – se face, în funcţie de opţiune, ţinând cont de următoarele medii:

  1. media de admitere in liceu;
  2. nota obținută la proba de matematică de la Evaluarea Natională pentru departajarea elevilor cu medii de admitere egale.

Elevii admişi la matematică informatică, care optează pentru clasa de matematică informatică , intensiv engleză, vor susţine un test de limba engleză, cu excepţia celor care au susţinut deja un test de engleză pentru clase de bilingv ( se anexează la dosar dovada susţinerii testului). 

Testul de limba engleză va respecta programa existentă în metodologia admiterii la clasa a IX-a şi va avea loc în data de 31 august 20178, ora 9:00 la Colegiul Naţional Octav Onicescu.

Elevii care nu vor fi admişi in urma promovării testului la limba engleză, respectiv dupa departajarea la intensiv informatică vor completa locurile la specializarea Matematică-Informatică.

Cerere-TIP inscriere clasa a IX-a

5 octombrie 2017 – Atelier de propunere proiecte și activități non-formale, cu ocazia European Heritage Days

De Ziua Mondială a Cadrelor Didactice, celebrată în fiecare an la data de 5 octombrie, a fost organizat la CNR- UNESCO un atelier de prezentare de proiecte și de activități non-formale UNESCO, în domeniul educației.

Au participat profesori și elevi din învățământul preuniversitar din București și din țară: Colegiul Național „Octav Onicescu” București, Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” București, Colegiul Național „Al.I.Cuza” Ploiești, Școala „N.Romanescu” Craiova, Școala Centrală București, Școala Specială nr.4 București, Școala „Petre Ispirescu” București, Școala „N.Titulescu” Ploiești.

 World Heritage in Young Hearts presupune lucrul cu instrumente și resurse oferite de UNESCO în domeniul promovării și salvgardării patrimoniului mondial și a celui național. Atelierul se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru toate nivelurile de formare.

Obiectiv final:

-realizarea unui set de resurse ce vor putea fi puse la dispoziția profesorilor pentru a fi prelucrate în cadrul orelor de dirigenție, de istorie, arte plastice, literatura română, limbi straine, precum și conturarea unui manual on-line și a unui curs opțional pentru nivelul liceu – clase cu profil uman, bazat pe kit-ul pentru profesori al UNESCO și pe alte resurse puse la dispoziție de acesta.

 

Din partea colegiului, la atelier au participat profesori și elevi ai claselor a XI-a A și a XI-a F.