ANUNȚ ÎNSCRIERE CLASA a IX-a

Lista de specializări pentru C.N. Octav Onicescu ultima medie de admitere 2017

ProfilSpecializareaCandidaţi repartizaţiUltima medie de admitere din anul 2017
RealMatematică-Informatică1128.06
UmanistFilologie568.18
Știinţe Sociale568.26

 
Pentru clasele a XI-a și a XII-a ,cursurile se desfășoară între orele 8:00 – 14:00
Pentru clasele a IX-a și a X-a, cursurile se desfășoară între orele 14:00 – 20:00.

Înscrierea elevilor pentru clasele a IX-a, an şcolar 2018 – 2019, se face conform programului:

 

 Nr. crt.DATAINTERVAL ORAR 
1.10.07.20189-17
2.
11.07.201816-20
3.12.07.20189-17
4.13.07.20189-11

Notă: În data de 11.07.2018, în cadrul Colegiului National Octav Onicescu,accesul în liceu nu este permis pînă la ora 16 deoarece  este Centru de examen în cadrul Concursului Naţional de Titularizare 2018.

Dosarul pentru înscriere trebuie să conţină următoarele:

  • Certificatul de naştere al elevului – original şi copie
  • Copie după buletinul de identitate al elevului
  • Copie C.I. părinţi
  • Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a
  • Foaia matricolă clasele V – VIII sau I – VIII, după cum eliberează şcoala generală
  • 2 fotografii 3 / 4
  • Fişa medicală
  • Adeverinţă medicală

Repartizarea elevilor pentru clasa de matematică informatică- intensiv informatică – se face, în funcţie de opţiune, ţinând cont de următoarele medii:

  1. media de admitere in liceu;
  2. nota obținută la proba de matematică de la Evaluarea Natională pentru departajarea elevilor cu medii de admitere egale.

Elevii admişi la matematică informatică, care optează pentru clasa de matematică informatică , intensiv engleză, vor susţine un test de limba engleză, cu excepţia celor care au susţinut deja un test de engleză pentru clase de bilingv ( se anexează la dosar dovada susţinerii testului). 

Testul de limba engleză va respecta programa existentă în metodologia admiterii la clasa a IX-a şi va avea loc în data de 31 august 20178, ora 9:00 la Colegiul Naţional Octav Onicescu.

Elevii care nu vor fi admişi in urma promovării testului la limba engleză, respectiv dupa departajarea la intensiv informatică vor completa locurile la specializarea Matematică-Informatică.

Cerere-TIP inscriere clasa a IX-a