Precizări referitoare la desfăşurarea activităţii de luni, 14.09.2020

 

Clasele a XII-a vor fi prezente integral la şcoală, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.

Clasele a X-a şi a XI-a vor fi anunţate de către profesorii diriginţi asupra împărţirii pe grupe.

Clasele a IX-a îşi vor desfăşura activitatea astfel:

a IX-a A – parter

a IX-a B, C – etajul I

a IX-a D, E – etajul al II-lea

a IX-a F, G – etajul al III-lea.

Clasele a IX-a vor fi organizate pe câte două grupe, în săli de clasă separate. Activitatea se va desfăşura simultan, sub supravegherea profesorului diriginte şi a unui alt profesor.

DESCHIDEREA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021

DESCHIDEREA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021

PROGRAMUL ZILEI DE 14 SEPTEMBRIE 2020

Clasele a XII-a se vor prezenta la școală la ora 9.00.

Clasele a XI-a se vor prezenta la școală la ora 11.00.

Clasele a X-a se vor prezenta la școală la ora 13.00.

Clasele a IX-a  se vor prezenta la școală la ora 15.00.

Niciun elev nu va fi însoțit de părinte.

Elevii vor fi întâmpinați de profesorii diriginți.